Den svenska handelssjöfarten ur ett politiskt perspektiv

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2019
Författare
Andersson, Jakob
Elfström, Sebastian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Under en lång period av utflaggningar från Sverige uppgick den svenska handelsflottan år 2017 till endast 89 fartyg, vilket är det lägst uppmätta antalet någonsin. För att svenska rederier skall kunna bedriva verksamhet i Sverige och bidra till näringens utveckling krävs rätt förutsättningar. Vidare behöver dessa innebära sjöfartspolitisk förutsägbarhet och långsiktiga satsningar vilka kommer bidra till en svensk konkurrenskraftig maritim näring. En konkurrenskraftig maritim näring kräver en stark flotta. För första gången på många år har den svenska handelsflottan vuxit genom att fler fartyg svenskregistrerats. Många av de rederier som tidigare haft svensk flagg har vid utflaggning tydligt aviserat att de inte tänker återvända innan en tydligare sjöfartspolitik är på plats. Idag har flera av rederierna åter registrerat sina fartyg i Sverige vilket kan tolkas som att förändring i positiv riktning har genomförts. För att denna positiva riktning skall kunna bibehållas och för att Sverige skall klara den framtida klimatförändringen samtidigt som det stigande transportbehovet ska uppfyllas, spelar sjöfarten en betydande roll. Det är därför viktigt med en tydlig sjöfartspolitik som ger svensk sjöfart de rätta förutsättningarna att utvecklas. Avslutningsvis visar studien som ligger till grund för denna rapport att politikernas kunskap om sjöfart har ökat och fortsätter öka vilket är grundläggande för ett fortsatt arbete.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Marin teknik , Marine Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index