Lyckan i Hästevik, Översiktsmodell

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Skoog, Marianne
Ring, Lennart
Sundin, Kerstin
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Området Lyckan består av atrium- och radhus, grupperade kring en gemensam allmänning. Husen har små inhägnade och solbelysta trädgårdar, som för radhusen utgörs av förgårdar bakom bodar med portgångar. Radhuslängorna vänder sig mot skogsterrängen i öster och utsikten över älven i norr. Parkering finns utanför området men möjlighet finns att köra fram till portarna. Området byggdes 1961 och ritades av arkitekterna L Bergqvist, B Forser, I Osnes och N Sunnerholm med F Stang-Lund som konstruktör, för att bebos av dessa bland andra.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Bergqvist
Forser
Osnes
Sunnerholm
Stang-Lund
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1961
Modelltyp
Skala
1:400
Teknik / material
Index
1966-14A
Samling