Phase noise filtering for coherent optical communications

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Fernandez Acuna, Pedro José
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material