Automation av ledade kommersiella tunga fordon - Virtuella trafikljus

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Strid, Erik
Radjavi, Iman
Blom Rydell, Joar
Nilsson, Oskar
Lyster, Viktor
Kruse, William
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Med utvecklingen och införandet av autonoma fordon introduceras möjligheter för informationsdelning och kommunikation mellan aktörer i trafiken. Ett virtuellt trafikljus, det vill säga ett uppkopplat system med server och kommunicerande fordon, möjliggör koordination mellan fordon i korsningen och ett sätt att effektivisera trafikflödet. Systemet ska vara feltolerant vid förekomsten av kommunikationsproblem, samt vara skalbart och resurssnålt. Med hjälp av givna algoritmer och ett system för korsningssimuleringar kunde ett virtuellt trafikljus implementeras. Projektet föreslår en implementation av ett system för koordinering av autonoma fordon genom infrastrukturbaserad kommunikation, som evaluerades genom tester och experiment. En verklighetstrogen nätverkssimulator utvecklades för att evaluera systemets feltolerans vid förekomst av kommunikationsproblem. Systemet är skalbart och kan drivas på en mikrodator med begränsade beräkningsresurser, men ytterligare evaluering av systemets feltolerans krävs.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Virtuellt trafikljus , V2I , V2V , feltolerant , skalbart , infrastruktur , kommunikation , nätverksimulering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index