Mätning av elektrisk effekt

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Ahmed, Rebaz
Asgarivand, Ali
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Trådlös energiöverföring visar stor potential på marknaden. Möjligheten att driva en elektrisk enhet utan trådmatning av energi är en bekväm lösning för användare av portabla enheter. Fördelen med denna teknik kan ses i många bärbara enheter som t.ex. mobiltelefoner som normalt drivs med batterier. Rapporten beskriver en metod för att mäta elektriska effekten som överförs till en portabel enhet. När primärkretsen matas från elnätet utgås ifrån att man har en stabil spänning och därmed behöver man endast mäta strömmen för att beräkna effekten. Primärströmmen mäts med ett hallelement. På sekundärkretsen behöver man däremot mäta både ström och spänning. Ström och spänning på sekundärkretsen mäts med en annan givare, nämligen ”Attopilot Voltage and Current Sensor”. Slutprodukten utgörs av en fullt fungerande prototyp som kan mäta effekt med ca 5 % felmarginal.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Data- och informationsvetenskap , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index