Utvärdering av VR som upplärningsplattform för manuell punktsvetsning

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2018
Författare
Söderlund, Henrik
Bogojevic, Leonard
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material