Effektivisering av antibiotikaspädning genom produktutveckling

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Axelsson, Fredrik
Hallqvist, Rebecca
Reibring, Sofia
Renström, Magnus
Rydfjord, Alexander
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig annan teknik , Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index