Fiberarmerad betong - Vidhäftning av kamstål i stålfiberarmerad betong

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2009
Författare
Kaufman, Benjamin
Wingård, Simon
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index