Kollektivtrafikanalys av Frihamnen Göteborg. En studie av olika utbyggnadsscenarier och dess transportbehov vid en färdig utbyggnad av Frihamnen år 2040

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Book, Dennis
Lager, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index