Montering med Dobots

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2019
Författare
Groth, Ola
Bengtsson, Viktor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sammandrag Volvo som många andra företag jobbar med att undersöka om monteringsprocesser går att automatisera. Monotona arbetsmoment kan påverka produktkvalité och leder ofta till ergonomiska problem för operatör. Som en del av entrén in i Industri 4.0 har Volvo därför valt att inleda en förstudie om processen att framställa switchsatser för sina lastbilar går att automatisera. Förstudien går ut på att ta reda på om och hur det är möjligt att med en lågkostnadsautomation reducera det manuella arbetet i Volvo Lastvagnars produktion. Mer specifikt har gruppen fått i uppgift att med hjälp av Dobots skapa en “Pick-n-place” station som ska sätta ihop switchsatser för lastbilar på ett produktkvalitétssäkert sätt. I dagsläget är arbetsstationen nästan helt manuell vilket har bidragit till både produktkvalitét och ergonomiska problem. Det finns väldigt många olika varianter av switchar och operatören måste välja rätt switch och se till att den sitter på rätt plats baserat på en specifik order för varje lastbil. En tidig analys av hur monteringen ser ut i dagsläget visade att en automatisering av processen skulle leda till bättre produktkvalité och minska den mänskliga inblandningen betydligt. Projektet tar även fram koncept på hur detta skulle kunna se ut och en utvärdering av dessa. Ett slutligt koncept valdes och testades med goda resultat.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index