Gains & pains - A lean startup project using machine learning

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Gonzalez, Isaac
Hagström, Fredrik
Hallberg, Tobias
Markström, Gustav
Wahlbäck, Oskar
Hoang, Vi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industrial engineering and economy , Innovation & Entrepreneurship
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index