Realtidsövervakning på järnvägen - En förstudie om implementering av QTMS på Öresundsförbindelsen

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Höjdén, Elias
Sundler, Markus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material