Identifying Epidemiologically Influential Individuals in Empirical Temporal Networks

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Han, Fan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
N/A
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan naturvetenskap, Energi, Hållbar utveckling, Other Natural Sciences, Energy, Sustainable Development
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material