Identifying Epidemiologically Influential Individuals in Empirical Temporal Networks

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Complex adaptive systems (MPCAS), MSc
Publicerad
2015
Författare
Han, Fan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
N/A
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan naturvetenskap , Energi , Hållbar utveckling , Other Natural Sciences , Energy , Sustainable Development
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index