Föroreningstransport med dagvatten - Utveckling av reningsmoduler för modellverktyget Mike Urban SWQ (Storm Water Quality)

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Josefsson, Therese
Larsson, Elisabet
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index