The future radar operator workplace - Design guidelines and sound design

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Olsson, Christoffer
Wernberger Jonsson, Marcus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Produktion, Building Futures, Other Engineering and Technologies, Innovation & Entrepreneurship, Production, Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material