Jämförelse mellan olika försöksmetoder för bestämning av västsvenska lerors skjuvhållfasthet

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2006
Författare
Nieminen, Jani
Nyqvist, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index