FE-modelling of a tied arch bridge with regard to restraining forces - A comparison of modelling techniques

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Gustavsson, Frida
Jorholm, Sofia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material