Metoder för att öka realismen vid animerade 3D-förlopp

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Datateknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Rebas, Martin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Chalmers Tekniska Högskola,på uppdrag av Carmenta AB. Målsättningen har varit att undersöka och implementera metoder för att öka realismen hos animerade 3D-förlopp. Carmenta har utvecklat ett geografiskt informationssystem med namnet SpatialAce, där kartor och höjddata kan kombineras till en tredimensionell, animerad vy av ett landskap. I samråd med handledare och andra på Carmenta bedömdes realtids-generering av skuggor vara ett lämpligt projekt, varefter en litteraturstudie över tidigare forskning genomförts, och en passande skuggalgoritm har integrerats i en testversion av SpatialAce.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Datavetenskap (datalogi) , Information & Communication Technology , Computer Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index