Kaplansloftet

Typ
Program
Publicerad
1956
Författare
Modellbyggare
Beckman, Kristian
Friberg-Karlsson, Inga
Humble, Bengt
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Modellen visar en loftbod, som byggdes till prästgården i Nås på 1600-talet. Övervåningen tillkom ett halvt sekel senare än bottenvåningen. Loftboden tillhörde de förnämsta byggnaderna i en kringbyggd gårdsanläggning med sammanlagt ett 20-tal hus. Byggnaden innehåller fyra rum utan invändiga förbindelser. I bottenvåningen finns två förrådsbodar och i övervåningen två nattstugor,där den ena haft öppen spis och alltså kunnat användas året om. Rummen nås från svalgångar. Svalgångarna avskärmas av brädväggar av stavkonstruktion, dvs stående bräder intappade i liggande stockar. Byggnaden har vedtak. På ett undertak ligger flera lager näver och där ovanpå bräder som är "hopknäppta" över nocken. Loftboden är flyttad flera gånger och flyttades till Skansen från Överborgs by i Nås."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Nås socken, Dalarna (nu på Skansen)
Nås parish, Dalarna, Sweden (now at Skansen, Stockholm)
Byggnad (typ)
Byggår
1600-talet
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1956-02
Samling