The Future of Digital Brands

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2017
Författare
Thim, Kasper
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Övrig industriell teknik och ekonomi, Innovation & Entrepreneurship, Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material