Dragör, terrängmodell

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Andreasson, Per-Åke
Jönsson, Olof
Swansson, Owe
Waxberg, Claes
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Under medeltiden var Dragör en stor och betydande marknadsplats för sillhandeln. Stadens nuvarande utseende härstammar emellertid från nästa blomstringsperiod ca 1730-1870, då holländska storbönder bedrev rederiverksamhet där. Dragör var då landets näst största sjöfartsstad med 130 segelfartyg och ett stort antal lotsar. Under 1900-talet har staden vid sidan av fisket levt av sommargäster. Nu är husen eftertraktade bostäder för välbärgade köpenhamnare. Redan på 1920-talet togs initiativ till ett planlagt bevarande av bebyggelsen. Gatunätet utgörs av öst-västliga "gader" och nord-sydliga "stræder" med större och mindre "pladser". Husen i 1-2 våningar och med höga tak är byggda i öst-västliga längor och är slammade och kalkavfärgade i gult."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Dragör, Danmark
Dragør, Denmark
Byggnad (typ)
Byggår
Huvudsakligen ca 1730-1870
Modelltyp
Skala
1:400
Teknik / material
Index
1966-09A
Samling