Assessment of the ISO 14001 Implementation Process in Estonian Certified Construction Companies

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Inno, Mergit
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index