Begravningskapell i Surte

Typ
Program
Publicerad
1962
Författare
Modellbyggare
Svennberg, Inga
Wignell, Bengt
Åqvist, Kerstin
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Det runda kapellet är uppfört vid mitten av 1940-talet i gråsten med bakgjutning av betong. Takstolarna går radiellt upp mot en tryckring, som bär en hög inbyggd lanternin. Takstolens högben når lanterninens översta del i ännu en tryckring. Träkupolens inre är klätt med en liggande panel av rundstavstyp. Arkitekt var Melchior Wernstedt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Wernstedt, Melchior
Geografisk plats
Surte
Surte, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
Mitten av 1940-talet
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1962-19
Samling