Datordriven design inom förpackningsutveckling

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Lingøy Ahlkvist, Ellen
Olsson, Stina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
levererar hållbara produkter och har en hållbar produktutvecklingsprocess. Genom virtuella upplevelser kan produkter och miljöer visualiseras digitalt vilken i sin tur resulterar till mindre energi- och materialåtgång, mindre CO2-utsläpp och att andra miljöpåverkande faktorer i alla delprocesser kan kartläggas för att identifiera problem i initiala skeden, eftersom fysiska prototyper kan uteslutas. 3DEXPERIENCE är en online-baserad samarbetsplattform och etta arbete syftar till att undersöka hur 3DEXPERIENCE kan användas som verktyg vid förpackningsutveckling, samt vilka konsekvenser datorbaserad design resulterar i för företag. Som hjälpmedel har ett konceptförslag till en blöjförpackning utvecklats med syfte att undersöka om en förpackningslösning i papp är mer hållbar ur ett miljöperspektiv än den nuvarande förpackningen i plast. Målet är att genom en processvisualisering beskriva hur en digital designprocess kan se ut. 3DEXPERIENCE applikationer inom ENOVIA, CATIA och SIMULIA har använts för att undersöka verktyget samt för att generera ett förpackningsförslag. Applikationer så som Project Planer, 3DSwym och 3DSpace har använts för kommunikation, struktur och filhantering under arbetet. Modellering, utveckling och utvärdering har genomförts främst med hjälp av applikationerna Structural Package, Human Design och Sustainability Assessment. Djupintervjuer med företag som använder sig av datordriven design i olika utsträckning har genomförts med syfte att analysera vilka konsekvenser användandet av datordriven design kan resultera till. 3DEXPERIENCE kan användas som verktyg inom förpackningsutveckling eftersom det erbjuder applikationer för hållbar produktutveckling, kommunikation, filhantering och modellering och simulering. Datorbaserad design kan resultera i en effektivare designprocess, mindre spill, besparing av tid och kostnader samt mer kvalitativa produkter. Arbetet har resulterat i ett konceptförslag på en blöjförpackning i papp. Slutsatsen är att den nuvarande förpackningen i bioplast släpper ut mindre växthusgaser vid utvinning av material och tillverkning än den nyutvecklade förpackningen i papp. Vidare i rapporten diskuteras det om en LCA är rätt verktyg för att se på hållbarhet ur ett större perspektiv, då plastförpackningar leder till mer långvarig nedskräpning och stör således ekosystem i större utsträckning än vad pappförpackningar gör.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datordriven design, 3DEXPERIENCE
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index