Design methodology of 3D sounds for in-vehicle auditory information systems

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Bhat, Vijendra
Lai, Yidan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Akustik , Acoustics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index