Somoloborg

Typ
Program
Publicerad
1970
Författare
Modellbyggare
Eriksson, Leonard
Forsgren, Olle
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar ett släkthus hos Somolofolket i Voltaområdet i Västafrika. Borgen användes kring 1910. Den var byggd i halmförstärkt lera. De tunga taken bars upp av invändiga trästommar. Byggnaden är väl anpassad till ett torrt klimat med heta dagar och kalla nätter. Den stora, samlade volymen och de tjocka väggarna med få öppningar värmer långsamt upp borgen under dagen och magasinerar värme till natten.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Diu Lassu, Västafrika
Diu Lassu, West Africa
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
Modelltyp
Byggnad
Skala
Teknik / material
Övrigt, naturmaterial
Index
1970-03