Dragör, Jens Eyberts hus

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Andreasson, Per-Åke
Jönsson, Olof
Swansson, Owe
Waxberg, Claes
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Jens Eyberts hus härrör från slutet av 1600-talet, tiden strax före stadens snabba utbyggnad. Det ligger vid Jens Eyberts Plads. Huset är ett lerklinat korsvirkeshus med brädgavlar och halmtak. Enligt danskt bruk är huset en väst-östlig länga med framsidan mot söder. Planen är typisk för tiden och för Dragör. Från förstugan leder en trappa upp till vinden. Innanför förstugan ligger köket och vid sidan om ligger stugan. Rummen får ljus från fönstren mot söder och köket från norr. Vanligen har köken bara fått indirekt ljus från förstugan. Principmodellen visar ett snitt av huset, med s k lerklinat korsvirke. Mellan trävirken flätas pilkvistar och på dessa klinas lera.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Dragör, Danmark
Dragør, Denmark
Byggnad (typ)
Byggår
slutet av 1600-talet
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1966-09B
Samling