Vidareutveckling av en hydrofoil: Konstruktion av ett hydrodynamsikt bärplan till en foilande surfbräda

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Randby, David
Svensson Qvistberg, Simon
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta arbete syftar till att vidareutveckla ett befintligt bärplan som sitter på en elektrisk surfbräda. Problemet med det befintliga bärplanet är att det upplevdes ostabilt vid drift. Bärplanet som vidareutvecklas var en del av två tidigare kandidatarbeten EENX152189 och EENX15-21-29, som på uppdrag av företaget ESSIQ skulle ta fram ett fungerande koncept på en elektrisk surfbräda. Rapporten beskriver bakgrunden till varför detta arbete utförs, samt metoden för framtagandet av designen. Till en början bröts bärplanet ner i framvinge, bakvinge och fuselage som designades var och en för sig. Därefter simulerades varje enskild del innan allt sattes ihop till ett och samma bärplan. Hela designen simulerades därefter för att säkerställa att den uppfyller de satta kraven på kriterielistan gällande lyftkraft vilket den gjorde med marginal. Slutgiltiga designen fick både öka lyftkraft och minskad dragkraft gentemot det gamla bärplanet. Den minskade dragkraften bör rent teoretiskt öka stabiliteten vid drift då turbulensen i flödet kring bärplanet minskar. Detta bör även verifieras rent praktiskt genom att tillverka bärplanet med den design som projektet tagit fram. En stor anledning till den minskade dragkraften berodde på att geometrin för hela bärplanet gjordes mer strömlinjeformad än tidigare koncept, vilket tillät ett mjukare flöde runt kroppen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index