Aero Engine Exergy Analysis

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Engerberg, David
Thulin, Oskar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Termisk energiteknik , Hållbar utveckling , Strömningsmekanik , Energy , Thermal energy engineering , Sustainable Development , Fluid mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index