Social hållbarhet vid kommersiell fastighetsförvaltning En affärsmodell för att främja arbete med social hållbarhet

dc.contributor.authorAppelqvist, Andrea
dc.contributor.authorJohansson, Sally
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.examinerRyd, Nina
dc.contributor.supervisorRyd, Nina
dc.date.accessioned2020-09-03T13:48:21Z
dc.date.available2020-09-03T13:48:21Z
dc.date.issued2020sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractDen sociala dimensionen av hållbarhet har fått ökat fokus i fastighetsbranschen. Däremot saknas en konkret definition av begreppet och vidare etttydligtsättattmäta effekten av arbete med social hållbarhet. Syftet med examensarbetet är att definiera vikten av begreppet i fastighetsbranschen och därefter ta fram en strategisk affärsmodell för hur fastighetsförvaltare kan arbeta med social hållbarhet i kommersiella fastigheter. Examensarbetet har utförts genom att väva samman resultatet från den kvalitativa undersökningen med en teoretisk referensram. Empirin bygger på kvalitativa intervjuer, granskning av Nöjd-Kund-Index (NKI) samt fysiskaobservationer.Vidare har vi analyserat och dragit slutsatser för att utforma studiens affärsmodell. Studiens empiri visar att social hållbarhet i fastighetsbranschen tidigare hamnat i skymundan bakom de två andradimensionerna.Dettabottnariattbegreppetharolika betydelse för olika människor vilketförsvårarmöjlighetenattpåvisavärdetavsociala projekt. Fastighetsbranschen har sedan en lång tid tillbaka mätt sina ekologiska och ekonomiska framgångar i finansiella termer. Studien redovisar ett exempel på hur fastighetsägare med hjälp av konceptet​Social Return OnInvestment, SROI,ävenkan förståeffektenavsocialaprojektimonetäratermer.VidareärSROIendelavstudiens affärsmodell som klargör ett tillvägagångssätt för Platzer att arbeta med social hållbarhet i kommersiella fastigheter. Genom de fem delprocesserna anser vi att företaget skapar en grund för en mer socialt hållbar fastighetsförvaltning. Vi ser affärsmodellen som ett enkelt sätt att kommunicera arbetet både internt och externt. Baserat på resultatet har vi vidare utformat rekommendationer för Platzer för att upprätthålla ett fortsatt socialt hållbarhetsarbete. Vi ser stor potential för fastighetsbranschens aktörer att fortsätta utveckla koncept som främjar sociala investeringar. Genom detta kan social hållbarhet bli en naturlig prioritet i fastighetsbranschen.sv
dc.identifier.coursecodeACEX20sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/301622
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectsocial hållbarhetsv
dc.subjectkommersiella fastighetersv
dc.subjectkommersiell förvaltningsv
dc.subjectaffärsmodellsv
dc.subjectSROIsv
dc.titleSocial hållbarhet vid kommersiell fastighetsförvaltning En affärsmodell för att främja arbete med social hållbarhetsv
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
appelqvistandrea_20271_618913_ACEX20 Appelqvist Andrea Johansson Sally.pdf
Storlek:
2.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: