FE-Analysis of a Beam-Column Connection in Composite Structures exposed to Fire

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Kvist, Joakim
Näkne, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index