Finite element simulations of intergranular fracture of forged Haynes 282

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Advanced engineering materials, MSc
Publicerad
2014
Författare
Isakson, Simon
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Materialvetenskap , Transport , Hållbar utveckling , Teknisk mekanik , Metallurgi och metalliska material , Energy , Materials Science , Transport , Sustainable Development , Applied Mechanics , Metallurgy and Metallic Materials
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index