En storbanks internsupport - kartläggning och problemanalys av kvalitetsbrister

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Bengtsson, Eric
Granberg, Jennie
Åsheim, Nils
Birch-Jensen, Andrea
Gunnerling, Jesper
Åkerhielm, Mikael Berg
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index