Nyvång, bostadsområde

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Hagelin, Christina
Ljungström, Ylva
Lloyd, Monica
Toren, Gunilla
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Bebyggelsen i Nyvång omfattar kedjehus i en och två våningar samt friliggande enplanshus. Området från 1956 är resultat av en arkitekttävling och ritat av F Jaenecke och S Samuelson. Husen ligger vid körbara entrégator med små privata trädgårdar mot baksidan. Trottoarerna leder till det centrala grönområdet med lekplatser. Husen är byggda av lättbetongelement på grundplattor direkt på mark.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Jaenecke, F
Samuelson, S
Geografisk plats
Landskrona
Landskrona, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1956
Modelltyp
Skala
1:400
Teknik / material
Index
1966-16A
Samling