Scandinavium

Typ
Program
Publicerad
1970
Författare
Modellbyggare
Hansen, Kjerulf
Jonsson, Bo
Jonsson, Hans
Nilsson, Göran
Olsson, Margareta
Ersmarker, S O
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Scandinavium, Göteborgs inomhusarena för 14 000 personer, byggdes 1969-71 efter idéer i ett tävlingsförslag från 1948. Arkitekt var Poul Hultberg.Den runda läktarformen ger alla åskådarplatser kort avstånd till hallens mitt. Läktarens yttre kurvform följs av takformen och möjliggör övertäckning med dubbelkrökt sadeltak. Häng- och spännlinor i rutmönster är förankrade i den runtlöpande betongringen. Ringen förankras i fyra pyloner, som är avstyvande genom diagonalt korsande draglinor. Pylonerna utgör vindförstyvning. Övriga bärande konstruktioner är armerad betong. Taket är uppbyggt av korrugerad plåt, isolering och papp. Ytterväggarna är utfackningsväggar klädda med korrugerad plåt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Hultberg, Poul
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1969-71
Modelltyp
Byggnad
Skala
Teknik / material
Stål & betong
Index
1970-11
Samling