Kattlunds gård

Typ
Program
Publicerad
1965
Författare
Modellbyggare
Engström, Carl-Johan
Hansson, Kjell
Hesser, Anna-Lena
Larsson, Kjell
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en del av ladugårdslängan på Kattlunds gård på södra Gotland. Denna del, fähuset med foderskulle, är från medeltiden, då byggnaden emellertid var lägre med ett brant agtäckt tak. Väggarna är murade av stora sandstensblock (i jämna skift) och hophållna av tvärbjälkar, vilkas ändar genomdragits med starka kilar, som verkar som ankarslut. Ändarna skyddas mot röta av utskjutande stenflisor och holkar av trä. Påbyggnaden är gjord på 1800-talet och här är muren enklare.Fähuset har varit inrett med fyra båsrader utefter tvärgångar innanför de två portarna, som ledde till gödselstaden invid vägen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Gotland
Gotland, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:30
Teknik / material
Index
1965-30
Samling