Influence of frost-damage on reinforced concrete beams. Material properties and FE analyses of mechanical behaviour

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Torán Martínez, Mireia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index