Skillnadsgatan, provhus

Typ
Program
Publicerad
1965
Författare
Modellbyggare
Kvist, Lars
Lundberg, Elisabeth
Nyström, Kerstin
Pohjanen, Sven-Erik
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Modellen visar det första av 13 provhus, som uppfördes vid Sillnadsgatan 1949-52. Husen är ritade av ark. Erik Friberger. Här prövades olika fabrikstillverkade stomelement och nya installationsidéer. Bostadsplanerna är funktionsbestämda och anpassade till rationaliserat hushållsarbete och tillkomna i samarbete med ägarna. Hus nr 1 har bostadsplanet 2,5 m över mark, för att ge utrymme för täckt uterum och bilplats. Huset står på en "punktgrund" bestående av pelar- och grundplatteelement i trä. Väggelementen i bottenvåningen stadgar. Samtliga element är tillverkade i trämaterial. Innerväggarna är flyttbara och monterade med hjälp av lister i golv och tak. Ytterväggarna är klädda med impregnerad träpanel och taket med korrugerade asbestcementplattor, ett nytt byggnadsmaterial. Elledningar dras i cementfogar och taklister. Huset har takvärme; varmluft cirkulerar mellan takstolselement och innertak, som avger strålningsvärme."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Friberger, Erik
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1948-49
Modelltyp
Skala
1:10
Teknik / material
Index
1965-07
Samling