Investigation of organics and ammonium adsorption by activated sludge

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Saheb Alam, Soroush
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Grundläggande vetenskaper , Hållbar utveckling , Vattenteknik , Building Futures , Basic Sciences , Sustainable Development , Water Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index