Flyghangar i Orvieto

Typ
Program
Publicerad
1959
Författare
Modellbyggare
Hellberg, Bengt
Johansson, Sten-Göran
Olsson, Gert
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
1936 konstruerade Pier Luigi Nervi två identiska flyghangarer (20 x 50 m) för italienska flygvapnet i Orvieto. Han valde av ekonomiska och konstruktiva skäl att över hallen slå valv av dubbla serier ribbor i armerad betong. Krafterna fördelades jämnt över ytan ner mot de assymetriskt placerade stöden. Långsidan med portar hade endast ett mittstöd och en stor fackverksbalk över öppningen fungerade som vindavstyvning.Den komplicerade konstruktionen var vid den tiden omöjlig att beräkna i detalj, så efter noggranna beräkningar gjordes en statisk analys i modell. Senare kom Nervi att utveckla hangarbyggandet med prefabricerade system. Samtliga Nervis hangarer förstördes några år senare under kriget.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Nervi, Pier Luigi
Geografisk plats
Orvieto, Italien
Orvieto, Italy
Byggnad (typ)
Byggår
1936
Modelltyp
Skala
1:100
Teknik / material
Index
1959-06
Samling