Transition Hub - En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Design for sustainable development, MSc
Publicerad
2015
Författare
Sten, Amanda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Hållbar utveckling , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Sustainable Development , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index