Human detection and pose estimation using ceiling mounted cameras

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master's Thesis
Program
Complex adaptive systems (MPCAS), MSc
Systems, control and mechatronics (MPSYS), MSc
Publicerad
2023
Författare
Ravi, Harish
Madhavan, Harish
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index