Guidelines and Rules for Detailing of Reinforcement in Concrete Structures- A Compilation and Evaluation of Ambiguities in Eurocode A Compilation and Evaluation of Ambiguities in Eurocode

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Dahlgren, Anneli
Svensson, Louise
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material