Dynamisk induktiv laddning

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Bakkour, Adam
Mulolli, Atdhe
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
etta projektet gick ut på att demonstrera att trådlös dynamisk laddning via induk tion är ett möjligt alternativ för laddning av elfordon under körning. För att bevisa detta så konstruerades en mindre demobana med sändarspolar monterade i banan som sände ström till en mottagarspole, denna fördes över banan med en elmotor driven av ett batteri. Motorn laddades av strömmen som togs emot av mottagar spolen. Denna mottagarspole med motor och batteri motsvarande ett elfordon som körde på banan och laddades. För att visa hur mycket batteriet laddades och om laddningen var större än den strömmen fordonet spenderade skrevs aktuell bat terinivå samt hur mycket ström som överfördes från mikrokontroller till en dator. Olika avstånd mellan sändar- och mottagar spolarna testades för att se vid vilket avstånd maximal laddning uppnåddes.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fordon , Induktion , Arduino , IR-sensorer , Trådlösladdning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index