Framtagning av No Touch-instrument: ett utvecklingsarbete för ett kirurgiskt instrument med avseende att tillåta ventagning enligt No Touch-tekniken

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Svensson, Signe
Karlsson, Anna
Linder, Anton
Bergfelt de Souza, Johanna
Dahlberg, Adam
Kazemi, Melina
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index