Design och produktutveckling av elcykel för arbetspendling

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Automation och mekatronik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Bergholtz, Anton
Dahlgren Nurman, Erica
Holgesson, Sandra
Falkenström, William
Lindström Jacobson, Patrik
Larsson Cahlin, Albert
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik , Hållbar utveckling , Produktion , Other Engineering and Technologies , Sustainable Development , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index