Gruddbo by, översiktsmodell

Typ
Program
Publicerad
1966
Författare
Modellbyggare
Hellesen, Robert
Jacobsson, Lars
Koffman, Claes
Larsson, Sixten
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar Gruddbo by på Sollerön, som den såg ut 1937, när Nordiska museet gjorde en stor etnologisk undersökning där. Öns bästa åkermark ligger i ett centralt bälte där också de ursprungliga byarna finns. Fäbodar och utgårdar har givit upphov till nya byar, varav Gruddbo är en. Byarna har under århundraden kunnat växa ohämmat och öns byar utgör nu ett i stort sett sammanhängande samhälle. Jämför med den reglerade byn Eriksöre, modell 35 A. Byarna är s k klungbyar, där Gruddbo bildar en klase av 55 gårdar. Ägosplittringen är markant på Sollerön.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Sollerön, Dalarna
Sollerön, Dalarna, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:1500
Teknik / material
Index
1966-12A
Samling