Supplier performance dashboard at Volvo Logistics

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Gustafsson, Jeanette
Karlsson, Erika
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport, Industriell teknik och ekonomi, Transport, Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material