Utställningshall, Köpenhamn 1888

Typ
Program
Publicerad
1965
Författare
Modellbyggare
Ferm, Christer
Mathiasson, Börje
Svensson, Kerstin
Torrong, Ola
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar takkonstruktionen i den stora industrihallen vid den Nordiska Industri-, Lantbruks- och Konstutställningen i Köpenhamn 1888. Utställningsarkitekt var Martin Nyrop, som varit timmerman och hade erfarenhet av komplicerade träkonstruktioner. De timmermän, som ansvarade för bygget, vägrade till en början uppföra byggnaden efter ritningarna, så takstolen fick kontrollberäknas.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Nyrop, Martin
Geografisk plats
Köpenhamn, Danmark
Copenhagen, Denmark
Byggnad (typ)
Offentlig byggnad
Byggår
1888
Modelltyp
Detalj
Skala
1:20
Teknik / material
Trä
Index
1965-19
Samling