Analysis and modelling of settlements of a road embankment A case study of the E45 highway in Marieholm

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Medin, Johanna
Bergström, Filip
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material